Om Haparanda BK

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare. Sedan 1918 har vi utbildat hundar och förare, idag är organisationen runt 60 000 medlemmar med 300 lokala klubbar runt om i landet. Ursprungligen hette organisationen Svenska Skydds- och Sjukvårdshunden men bytte namn 1940. All verksamhet inom Svenska Brukshundklubben bedrivs av våra medlemmar på de lokala klubbarna. Haparanda BK är en av dessa klubbar.

Som medlemmar tränar, tävlar och arrangerar vi aktiviteter för hundägare. Våra aktivitieter omfattar bland annat agility, rallylydning, bruksprov med spår, sök, rapport och patrull, IPO, IPO-R och lydnad. Vi är med och tränar patrullhundar samt räddningshundar. För hundägarna och långsiktiga avelsarbeten annordnar vi utställningar och kurser. Svenska Brukshundsklubben har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi är en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer.

Organisationen har varken politiska eller religiösa kopplingar. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning, tävling samt utveckling av mentalt och fysiskt sunda hundraser. Svenska Brukshundklubbens förbund, distrikt och klubbar följer demokratiska processer. I de lokala klubbarna eller rasklubbarna har alla medlemmar inflytande. Inom distrikt och förbund representeras klubbarna av förtroendevalda. Det högsta beslutande organet i Svenska Brukshundsklubben är kongressen.

Vår organisation siktar mot att sprida kunskap om hundar för att förbättra förutsättningarna för hunden. Vi tar samhällsansvar genom att erbjuda utbildning och information till hundägare och allmänheten samt genom vårt samarbete med andra aktörer. Vi siktar mot att erbjuda hundägare kvalificerad hjälp för att kunna leva upp till de krav som ställs av samhället. För att uppnå detta mål utvecklar vi och erbjuder praktiska aktiviteter emed hund såsom träningar, tävlingar och prov. Eftersom hundar är fantastiska individer med högt intellekt vill vi bidra till att deras förmågor kommer till nytta i samhället. Vi skapar förmågor och kompetens för att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar.